Er du vår nye styreleder?

Er du vår nye styreleder?

Prestegårdshagene runder 10 år i år og vi søker etter ny styreleder. Prestegårdshagene er i stadig utvikling og har gått fra å være “bare” en andelsgård på 10 mål til ha en hel gård på 55 mål med grønnsaksproduksjon, blomsterhage, urtehage og en læringshage for skolebarn. Vi har diverse kurs og arrangementer, og et egenbygd veksthus på 63 kvm. Vi holder til på gamle Eidanger prestegård og leier av Opplysningsvesenets Fond. 

Prestegårdshagene driver etter økologiske prinsipper og er opptatt av bærekraft i praksis. Dette er også utgangspunkt for kurs og opplegg vi har med skolene. Andelsgården har ca. 140 andelshavere. Gården driftes av fagpersoner med god hjelp fra frivillige.

Vi søker etter deg som:

 • har lyst til å være med å utvikle en spennende virksomhet basert på økologiske prinsipper
 • har erfaring fra styrearbeid og/eller forretningsvirksomhet 
 • har erfaring med frivillig arbeid

Oppgaver styreleder vil ha ansvar for:

 • styrets arbeid
 • langsiktig /strategisk utvikling av gården – i samarbeid med styret, ansatte, utleier og andre ressurser
 • kontakt/koordinering med daglig leder og gartner ift. daglig drift på gården
 • overordnet økonomi

Vi tilbyr:

 • et verv med spennende og meningsfylte oppgaver innenfor et viktig samfunnsområde – bærekraftig matproduksjon og formidling
 • et engasjert og aktivt styre,
 • dyktig lederteam med daglig leder og gartner
 • et mangfoldig og inspirerende fellesskap
 • tilgang til ferske grønnsaker i sesongen

Er dette noe du har lyst til å engasjere deg i, send oss en kortfattet søknad og CV til post@prestegaardshagene.no senest 8. mars