BLI MED!

Bli med i fellesskapet på Prestegårdshagene!

Det er nå flere muligheter enn noen gang til å bli med i det fantastiske fellesskapet på gården og du velger selv hva som passer best for deg og din livssituasjon akkurat nå. Alle er velkommen og vi setter stor pris på mangfold av både grønnsaker, blomster, småkryp og mennesker! 

Som medlem og/eller andelshaver får du tilgang til kurs og andre aktiviteteter knyttet op mot temaer inne bærekraftig landbruk og levevis. I tillegg kan du bli kjent med andre ved å delta på dugnader og andre arrangementer gjennom året.

Du kan lese mer om de ulike andelene her på siden.  Her finner du info om medlemskap, grønnsakshagen, og blomsterhagen.

Andelslandbruk baserer seg på tre prinsipper:

  • Felles avling, felles risiko
  • Dialog mellom produsent og forbrukere
  • Åpen og gjennomsiktig økonomi

Det du betaler som din andel går til å dekke kostnadene til å drive gården –  dvs. til å betale for gartner, frø, planter og utstyr, og for administrasjon. Prestegårdshagene er organisert som et samvirkeforetak og har ikke som formål å tjene penger. Du kan lese mer om dette i våre vedtekter.

- KJØp grønnsaks-Andel for sesongen 2024 -

Kr0,00
Navn
Vegnavn og nummer
Postnummer og by
E-postadresse
Mobil
Fødselsdato

- Kjøp blomsterabonnement for sesongen 2024 -

Navn
Vegnavn og nummer
Postnummer og by
E-postadresse
Mobil
Fødselsdato

- BLI MEDLEM for sesongen 2024 -

Fornavn og etternavn
Gatenavn og nummer
Postnummer og by
E-postadresse
Mobil