LæringsHAGE

I læringshagen er det rom for livslang læring, enten det er som del av undervisningsopplegg for barnehager og skoler på ulike nivåer, eller som kurs for unge og voksne. I denne hagen er det rom for eksperimentering, lek og nye prosjekter, samtidig som vi ivaretar den pedagogiske profilen og hele tiden har fokus på bærekraft.

Som læringsarena er Prestegårdshagene allerede læringsarena for barn og unge sammen med Borge skole, og har de siste skoleårene hatt opplegg for ca. 400 skolebarn hver høst og vår. Vi har utviklet noen pedagogiske pakker og vil utvikle et helhetlig tilbud der andelshagen er en god læringsarena innenfor bærekraft.

I tillegg til å være arena for mange av kursene som holdes ved Prestegårdshagene er Læringshagen en arena for skoler og barnehager som ønsker å ha tilgang til en praktisk læringsarena for bærekraft. Når barna kommer til Læringshagen og får se hvordan maten dyrkes, sammenhengen med skogen rundt med dyrene og insektene, og ikke minst lage maten utendørs, så er det nesten ikke til å unngå å lære en hel masse!

Vi har utviklet Læringshagekonseptet som et pilotprosjekt finansiert av midler fra Miljødirektoratet gjennom den Naturlige Skolesekken. Fase I er nå gjennomført i samarbeid med Borge skole. Ved inngangen til Fase II er vi mange erfaringer rikere og litt klokere.

Dette prosjektet skal på sikt gjøre oss som læringsarena i stand til å ta imot mange skoleklasser og tilrettelegge aktiviteter som samsvarer med skolens tverrfaglige kompetansemål og læreplaner. Intensjonen er at besøkene og tiden brukt sammen med læringshagen, enten det er på skolens domene eller hos oss på gården, resulterer i dypere læring om bærekraftig utvikling i praksis.

Miljøperspektivet er viktig og det er et mål at vi sammen utvikler gode læringsprodukter. I fornyelsen av Kunnskapsløftet finner vi et økt fokus på bærekraft, mangfold, demokrati, livsmestring og internasjonalisering. Arbeid med dyrking, sanking, jordforbedring, foredling og konservering er et arbeid på tvers av språk og landegrenser. Aktivitetene vi utvikler sammen med skolene og elevene mener vi er med på å fremme en kompetanse som er svært nødvendig i fremtiden og går dermed i takt med fremtidens skole.