ØKONOMI 2024

ØKONOMI 2024
Torsdag 29. februar 2024 
Kl. 18-20

Dette arrangement er eksklusivt for medlemmer!

Prestegårdshagene
Prestealléen 52

Et av de fine prinsippene med andelslandbruk er, at økonomien er gjennomsiktig. Andelslandbruket er en viktig bærebjelke hos oss, samtid som vi hele tiden ønsker å utvikle gården og få flere økonomiske bein å stå på.
 
Vi synes gjennomsiktigheten i økonomien er såpass viktig at dette er grunnlaget for budsjettet for hele Prestegårdshagene. Det betyr at alle medlemmer har mulighet til å ha full oversikt over hvordan budsjettet settes sammen og være med på å grave litt dypere i tallene før budsjettet formelt må godkjennes av medlemmen på årsmøtet.
 
Så, velkommen til en arbeidsøkt, hvor vi sammen skal tygge på tall:
Hvilke inntekter har vi på gården?
Hvilke utgifter har vi?
Noe vi bør prioritere i driften i år?
Hvilke nye forretningsområder skal vi satse på?
 
Dette arrangementet er eksklusivt for medlemmer. Det koster bare 480 kr i året pr person å være medlem. Og det er mulig å melde seg inn på kvelden, hvis du har lyst å bli en del av et fantastisk fellesskap og være med på å utvikle gården, så enda flere kan få glede av den!
 
Mvh Styre og stell

3944 Porsgrunn