Jordkurs

Jordkurs
Torsdag 30. mars 2023
Kl. 18-21

Prestegårdshagene
Prestealléen 52
3944 Porsgrunn

Med dette kurset skal det formidles grunnleggende kunnskap om jord. Vi vil belyse følgende spørsmål og temaer:

 Hva er jord?

  1. Bestanddeler og egenskaper
  2. Jordarter
  3. Litt om jordøkologi, liv i jorden, hvordan henger ting sammen og påvirker hverandre

 Hva er en god hagejord?

 Hvordan bedømme jordens kvalitet på en enkel måte?

 Hvordan kan jorden forbedres?

 Praktiske øvelser er en del av kurset som å bli kjent med bestanddeler (se, kjenne på), rulle/fingerprøve og vurdering av noen jordprøver.

Kursdeltakerne kan gjerne ta med egne jordprøver. Anvisning hvordan en prøve bør tas sendes til deltakerne når kurset nærmer seg.

Kurset passer for alle som har lyst å lære litt om jord, ingen forkunnskaper nødvendig. 

Ta med: varmt tøy (dersom den praktiske delen gjøres utendørs), egen jordprøve (valgfri), eventuell hansker (helst tynne til rulleprøven)

Kursholder:
Stefan Leffler  – utdannet gartner og landskapsarkitekt med fordypning landskapsøkologi, nesten 40 års erfaring med hagebruk både gjennom jobb og som lidenskapelig hobbygartner. Jeg har holdt kurs om jord for anleggsgartnere og har erfart at en god jord er en forutsetning for å lykkes i hagen.

Pris: 
450,- kr for andelshavere/medlemmer av Prestegårdshagene

550,- kr for ikke-andelshavere/medlemmer av Prestegårdshagene

Det er plass til 20 deltakere på dette kurset. 
Påmelding til Jordkurset

Nå kurset er fult, sendes ut bekreftelse på at kurset gjennomføres og da sendes også faktura. Når du har meldt deg på forplikter du deg til å betale på det ønskede kurse før kurset gjennomføres.

Betingelser
Hvis kurset må avlyses pga av coronarestriksjoner eller annen sykdom blir det refundert i sin helhet. Hvis kurset kan gjennomføres gjelder våre vanlige betingelser, se neste avsnitt. 

Tidsbestemte hobbykurs er unntatt angrefristloven, og blir ikke refundert. Vi anser ikke kursplassen som personlig, og plassen kan selges eller gis bort hvis du ikke kan stille på kurset du har meldt deg på til. Du kan også kontakte oss for å høre om vi har venteliste på det aktuelle kurset. Din påemelding er bindene.