Leire som byggemateriale

Leire som byggemateriale

Vi er veldig glad for å kunne tilby dette kurset i samarbeide med Arkitektnettverket GAIA, som i mange år har jobbet med og utviklet arkitektur som tar i bruk naturlige materialer som tre, halm, stein, leire ol. 
Leire er et materiale som ikke forbindes med norsk byggeskikk, men ser man litt tilbake i historien, finner man mange eksempler på en jordbyggetradisjon. Stampet jord og ubrent leirestein er eksempler på teknikker som har vært i bruk i Norge.

På gården bygger vi et stort drivhus som også er en møteplass. Drivhuset har en grindverk konstruksjon, bygget etter middelalderteknikk. Veggene er kledd med gjenbrukte vinduer, restaurerte gamle vinduer. I sommer skal nordveggen skal “kles” med leire innvendig og utformes med en utsmykking i veggen. Utsmykkingen formes i leiren og males med naturmaling.

Underviser er Julio E. Perez. Han er arkitekt og medlem fra GAIA arkitekter nettverk og fikk Permakultur diplom i 2014 innenfor «research». Temaet var “Leire som byggematerialer”. Han er utdannet arkitekt fra Chile og en av pionerne innen miljøvennlig bygging og hagebruk i Latin-Amerika. Julio startet et chilensk senter for permakultur, og har holdt kurs og foredrag i Norge gjennom de siste 15 år. 

Kurset er 3 moduler a 3 dager. Vi anbefaler å delta på hele forløpet men det er også mulighet til å delta på 1 eller 2 moduler om du ikke har mulighet til å delta på alle modulene.
Det er plass til maks. 15 deltakere på kurset.

Påmelding er bindende.

Kurs i tre deler

Del 1: 7., 8. og 9. juli
Introduksjon
Lære grunnteknikk og innledende kunnskap. Jobbe med hver sin rammene ute i rommet. 

Del 2: 25., 26. og 27 august 
Leirpuss.
Rammene monteres på veggen og veggen leirpusses

Del 3: 8., 9. og 10. september
Finish
Veggen males. Vi skal ha en utsmykking i leiren. Alle lærer å male.

Se detaljert program under.

Pris

Deltakelse på 3 moduler: 6 000,-  kr pr pers. 
Deltakelse pr. modul om du ikke deltar i hele forløpet: 2 500,- kr
Deltakelse pr dag om du ikke deltar alle dager på et modul: 1 000,- kr

Medlemmer på Prestegårdshagene og i Norsk Permakulturforening får 10% rabatt.

I tillegg betales 500 kr for mat pr. dag (frokost, lunsj og middag samt kaffe og te i løpet av dagen)

Betingelser
Hvis kurset må avlyses pga av coronarestriksjoner eller annen sykdom blir det refundert i sin helhet. Hvis kurset kan gjennomføres gjelder våre vanlige betingelser, se neste avsnitt. 

Tidsbestemte hobbykurs er unntatt angrefristloven, og blir ikke refundert. Vi anser ikke kursplassen som personlig, og plassen kan selges eller gis bort hvis du ikke kan stille på kurset du har meldt deg på. Du kan også kontakte oss for å høre om vi har venteliste på det aktuelle kurset. Din påmelding er bindene.

Påmelding
Via skjema i google: Påmelding til kurs i leire som byggemateriale 2023

Modul 1 – 7.-9.juli

DAG 1 – fredag 7. juli

9.30-10.15   Velkommen.  Introduksjons: Drivhuset på Prestegårdshagene
10.15-11.00   Leire som byggemateriale i Norge

11.00-11.15    Pause
11.15-12.30   Presentasjon fra «Clay is a building material Lab» prosjekter fra GAIA Oslo as

12.30-13.00 Lunsj
13.00-14.30 Naturlige materialer – prinsipp og karakteristikk:
                             – leire
                             – sand
                             – fiber
                             – lim

14.30-15.00     Pause
15.00-15.45    Verktøy:  Manuelle og elektriske   
15.45-16.45     Håndverksteknikker: Presentasjon av byggeteknikker drivhuset på Prestegårdshagen
                          – leirestein og leirestein med avis papir
                          – stampejord
                          – lister eller grener med kuttespon
                          – jute nett med kuttespon 

16.45-17.00   Pause
17.00-18.30   Behandling materialer til å bygge leirevegg i drivhuset      
18.30-20.00  Middag

DAG 2 – lørdag 8. juli

9.30-11.00      Praksis : håndverksteknikker for drivhuset på Prestegårdshagene
                          – leirestein
                          – leirestein med avis papir

11.00-11.15      Pause
11.15-12.30     Praksis: Håndverksteknikker drivhuset på Prestegårdshagene
                           – leirestein
                           -leirestein med avis papir

12.30-13.00  Lunsj
13.00-14.30  Praksis: håndverksteknikker for drivhuset på Prestegårdshagene
                         -stampejord

14.30-15.00  Pause
15.00-16.45  Praksis: håndverksteknikker
                        -stampejord  

16.45-17.00  Pause
17.00-18.30 Praksis: håndverksteknikker 
                       -lister eller grener med kuttespon
18.30–20.00 Middag 

DAG 3 – søndag 9. juli

8.00-09.30 Frokost
9.30-10.45  Praksis : Håndverksteknikker
                      -lister eller grener med kuttespon

10.45-11.00 Pause
11.00-12.00 Praksis: håndverksteknikker
                       -jute nett med kuttespon

12.00-13.00 Lunsj 
13.00-15.00 Praksis: håndverksteknikker
                       -jute nett med kuttespon

Oppsummering fra kurs og takk for denne gang!

DEL 2: 25, 26. og 27. august

DAG 4 – fredag 25. august

9.30-10.15  Velkommen drivhusprosjekt på Prestegårdshagen
10.15-11.00 Praksis – installasjon av leirestein, nett, lister, eller grener på vegg

11.00-11.15  Pause
11.15-12.30  Teori: leirepuss

12.30-13.00 Lunsj
13.00-14.30 Håndverksteknikker: Leirepuss forskjellige pusselag
                    Praksis:forskjellige oppskrifter på leirepuss

14.30-15.00  Pause
15.00-15.45  Praksis:
                     Lag 1: Impregnere leire på forskjellige håndverksteknikker
15.45-16.45  Praksis:
                     Lag 2 : Leirepuss grovsand med skulpturer

16.45-17.00  Pause
17.00-18.30 Praksis:
                    Lag 2 : Leirepuss grovsand med maskine, skulpturer
18.30–20.00 Middag

DAG 5 – lørdag 26. august

9.30 – 11.00  Håndverksteknikker: leirepuss annerledes pusselag og skulpturer  Praksis: Lag 2 : Leirepuss fin sand  med maskine , skulpturer

11.00-11.15   Pause
11.15-12.30   Praksis: Lag 2: Leirepuss fin sand med maskine, skulpturer

12.30-13.00  Lunsj 

13.00-14.30 Praksis: Lag 2: Leirepuss fin sand med masking, skulpturer, forskjellige  oppskrifter på leirepuss
14.30-15.00 Pause
15.00- 16.45  Praksis :Lag 2 : Leirepuss fin sand  med maskine, skulpturer, forskjellige oppskrifter på leirepuss

16.45-17.00  Pause
17.00- 18.30  Praksis :Lag 2 : Leirepuss fin sand  med maskine , skulpturer ,forskjellige  oppskrifter fra leirepuss

18.30-20.00 Middag

DAG 6 – søndag 27. august

9.30-11.00  Praksis: Lag 3: Leirepuss med  fin sand
11.00-11.15  Pause
11.15-12.30  Praksis: Lag 3 : Leirepuss med  fin sand 

12.30-13.00  Lunsj
13.00-15.00  Praksis: Lag 3: Leirepuss med  fin sand 

Oppsummering fra kurs og takk for denne gang!

DEL 3: 8., 9. og 10. september

DAG 7 – fredag 8. september

9.30-11.00 Håndverksteknikker: Leiremaling – Teori og praksis, forskjellige  oppskrifter

11.00-11.15  Pause
11.15-12.30  Praksis: Leiremaling forskjellige oppskrifter

12.30-13.00 Lunsj
13.00-14.30 Praksis: Leiremaling forskjellige oppskrifter

14.30-15.00 Pause
15.00-16.45 Praksis: Leiremaling forskjellige oppskrifter

16.45-17.00 Pause
17.00-18.30 Teori og praksis – leiresparkel
18.30-20.00 Middag

DAG 8 – lørdag  9. september

9.30-11.00 Håndverksteknikkere: Leiremaling – Teori og praksis, forskjellige oppskrifter

11.00-11.15  Pause
11.15-12.30 Praksis: Leiremaling forskjellige oppskrifter

12.30-13.00  Lunsj
13.00-14.30  Praksis: Leiremaling forskjellige oppskrifter

14.30-15.00  Pause
15.00-16.45  Praksis: Leiremaling forskjellige oppskrifter

16.45-17.00  Pause
17.00- 18.30 Teori og praksis: Leiresparkel
18.30-20.00 Middag

DAG 9   Søndag 10. september

9.30-12.00  Håndverksteknikker: Leiresparkel og maling med pigmenter
12.00-13.00 Oppsumering og sertifikat fra kurs

Vel hjem!